changing

changing
kaita statusas T sritis švietimas apibrėžtis Procesas, kai vyksta institucijų, jų veiklos turinio, organizacijos ir būdų persitvarkymas pagal naujus tikslus, programas ir metodus atsižvelgiant į besikeičiančias ekonomines, politines, socialines sąlygas; švietimo sistemos, mokyklų, ugdymo turinio, ugdymo mokslo, ugdymo technologijos arba praktikos keitimasis tam tikru laikotarpiu. Makrokaita apima antikos, viduramžių, Renesanso, naujųjų ir naujausiųjų laikų švietimo pertvarkas. Endokaita vyksta atskiroje epochoje, o minikaita – konkrečioje valstybėje. Skirtingi XX a. švietimo pokyčiai vyko JAV, Didžiojoje Britanijoje, Sovietų Sąjungoje, kitose valstybėse, o dabar – Lietuvoje. XXI a. pradžios Lietuvos švietime vyksta pokyčiai, panašūs į naują virsmą. Pastaraisiais dešimtmečiais istorinę švietimo kaitą linkstama vadinti ikimodernumo, modernumo ir postmodernumo terminais. Švietimo modernumas ėmė reikštis šviečiamuoju laikotarpiu (kai kurie autoriai mano, kad tik XIX a. yra modernumo pradžia), tik po XX a. 7-ojo ar 8-ojo dešimtmečio radosi naujų ekonominių, politinių, kultūrinių pokyčių, kuriuos dera vadinti postmodernumu arba jo pradžia. atitikmenys: angl. changing vok. Veränderung rus. изменение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • changing — changing; un·changing; …   English syllables

  • changing — index capricious, moving (in motion), open ended, shifting, unsettled Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton …   Law dictionary

  • changing — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun Changing is used before these nouns: ↑bag, ↑cubicle, ↑room Changing is used after these nouns: ↑nappy {{Roman}}II.{{/Roman}} adj. Changing is used with these nouns: ↑attitude, ↑balance, ↑circumstance, ↑ …   Collocations dictionary

  • changing — See charge changing wheel changing …   Dictionary of automotive terms

  • Changing — Change Change (ch[=a]nj), v. t. [imp. & p. p. {Changed} (ch[=a]njd); p. pr. & vb. n. {Changing}.] [F. changer, fr. LL. cambiare, to exchange, barter, L. cambire. Cf. {Cambial}.] 1. To alter; to make different; to cause to pass from one state to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • changing to — When transmitted on radio by the pilot to air traffic control, it means, “I intend to call . . . (station) on . . . (frequency).” The order of transmission is first the station and then the frequency to avoid confusion with the number “2” (in… …   Aviation dictionary

  • changing — adjective marked by continuous change or effective action (Freq. 13) • Syn: ↑ever changing • Similar to: ↑dynamic, ↑dynamical …   Useful english dictionary

  • Changing Faces (Changing Faces album) — Changing Faces Studio album by Changing Faces Released August 23, 1994 …   Wikipedia

  • Changing of the Seasons — Studio album by Ane Brun Released 12 March 2008 (Scandinavia) …   Wikipedia

  • Changing Faces (group) — Changing Faces Origin New York City, United States Genres R B Years active 1994–2001 Labels Big Beat Records Website …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”